Johanna Sumuvuori :: Blog

Touko 8, 2009

Blogi uudessa osoitteessa

Filed under: Uncategorized — Johanna Sumuvuori @ 11:40 am

Blogini on siirtynyt uuteen osoitteeseen:

http://sumuvuori.city.fi

Mainokset

huhtikuu 20, 2009

Vihreiden uusi Eurooppa-ohjelma

Filed under: Uncategorized — Johanna Sumuvuori @ 9:33 am

Vihreiden valtuuskunta kokoontui viime viikonloppuna ja hyväksyi puolueelle uuden Eurooppa-ohjelman.

huhtikuu 17, 2009

Eurooppaa & Twitteriä

Filed under: Uncategorized — Johanna Sumuvuori @ 7:58 pm

Tämä blogi siirtyy toukokuussa uuteen osoitteeseen ja päivitystahti muuttuu tiiviimmäksi, ehkä myös tekstit lyhyemmiksi. 

Tuntuu, että monen kiireisen nettisurffaajan keskittymiskyky on tekstiviestin mittainen. Ehkä siksi Twitter on niin suosittu. Luulin, että Facebook & MySpace riittäisivät verkkoyhteisöikseni, mutta kavereiden painostuksesta rantauduin myös Twitteriin.

Jos pidemmät jorinat kiinnostavat, kotisivuiltani löytyy keskiviikkona pitämäni puhe valtioneuvoston EU-selonteosta. 

Keskustelu eduskunnassa oli mielenkiintoinen. Tosin siitä nousi julkisuuteen lähinnä se, että ulkoministeri käytti sanaa ”sikamaista”.

joulukuu 12, 2008

Vastalause Lex Nokiasta

Filed under: Uncategorized — Johanna Sumuvuori @ 12:32 pm

Liikenne- ja viestintävaliokunta hyväksyi tänään mietinnön Lex Nokiasta eli sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta äänin 9-6. Esitin hallituksen esitykseen rajauksia, mutta ne kaatuivat samoin äänimäärin. Jätin vastalauseen, jonka perusteluosio alla. Eduskunta käsittelee lakiesityksen täysistunnossa vasta ensi vuoden helmikuussa.

 

VASTALAUSE

Perustelut

 

Sähköisten viestintävälineiden väärinkäyttö, esimerkiksi yrityssalaisuuksien vuotamiseen, on nykyisessä tietoyhteiskunnassa todellinen ongelma, johon pitää pyrkiä löytämään ratkaisuja. Väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä tulee kuitenkin mahdollisimman vähän puuttua keskeisinä perusoikeuksina pidettäviin yksityisyyden suojaan ja luottamuksellisen viestinnän suojaan. Valiokuntakäsittelyn jälkeenkin esitetty lakiuudistus ei tältä osin ole riittävän tarkkarajainen.

 

Perusoikeuksiin puututtaessa on tarkoin arvioitava saavutettavia hyötyjä suhteessa perusoikeuksien kaventamiseen. Lakiesityksen perusteluista ei käy ilmi, mitkä hyödyt puoltaisivat yhteisötilaajan oikeutta käsitellä tunnistamistietoja ”maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön” tapauksissa suhteessa siihen perusoikeuksien kaventumiseen, jonka tällainen oikeus aiheuttaa.  Lakiesityksen seurauksena aukeaa ainakin periaatteessa mahdollisuus, että tiettyjen ehtojen täyttyessä esimerkiksi talonyhtiössä, kirjastoissa ja oppilaitoksissa voidaan lain perusteella käsitellä tunnistetietoja. Muun muassa se, että tietosuojavaltuutettu voi periä yhteisötilaajalta maksun valvonnasta aiheutuvista toimenpiteistä, saattaa tosin nostaa kynnystä valvonnan laajempaan käyttöön.

 

Näin ollen on perusteltua vähintäänkin rajata lakia siten, että yhteisötilaajalle annettaisiin oikeus käsitellä viestien tunnistetietoja vain ja ainoastaan yrityssalaisuuksien vuotamistapausten selvittämiseksi. Kuten perustuslakivaliokunnan lasunnon perusteella lakiin lisättiin, yrityssalaisuuksien paljastumisen on tällöin kohdistuttava rikoslain (39/1889) 30 luvun 11§ tarkoittamiin tietoihin ja edelleen kohdistuttava lakiesityksen 13 e § mukaisesti yhteisötilaajan tai sen yhteistyökumppanin elinkeinotoiminnan kannalta keskisiin yrityssalaisuuksiin, jotka ovat merkittäviä elinkeinotoiminnan kannalta.  Yhteisötilaajan oikeus käsitellä tunnistetietoja ”maksullisen tietoyhteiskunnan palvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön” selvittämiseksi siis poistettaisiin. 

 

Näin rajattunakin on syytä epäillä lain toimivuutta käytännössä. On varsin epätodennäköistä, että koulutetut asiantuntijat vuotaisivat yrityssalaisuuksia työsähköpostistaan, kun käytettävissä on myös verkkopohjaisten sähköpostipalveluiden, usb-muistitikkujen ja polttavien cd-asemien kaltaisia keinoja tiedon kopimiseksi ja eteenpäin toimittamiseksi. On myös aihetta epäillä, riittävätkö pelkät tunnistetiedot esitutkintakynnyksen ylittymiseen.

 

Yrityssalaisuuksien suojaaminen voitaisiin hoitaa lisäämällä poliisin toimivaltuuksia pakkokeinolain uudistuksen yhteydessä, jolloin tunnistetietojen käsittely olisi selkeämmin laillisuusvalvonnan piirissä.

 

Johanna Sumuvuori 12.12.2008

 

joulukuu 2, 2008

Blogi avautuu

Filed under: Uncategorized — Johanna Sumuvuori @ 3:42 pm

Tämä blogi avataan joulukuussa 2008.

Luo ilmainen kotisivu tai blogi osoitteessa WordPress.com.